Improvisatie
Ik doe het me niet na...

 

Bedrijfstraining door CP IMPRO

Ontwikkeling medewerkers

Ik bied uw medewerkers training op bewustzijn en vaardigheden mbt eigen ontwikkeling en leervertrouwen. Dit kan dienen als startpunt bij veranderingen binnen de organisatie, maar kan ook juist gericht zijn op bewustwording van de persoonlijke ontwikkelwensen van de medewerker en welke eerste stappen daarbij horen.

(Team)processen

Ik gebruik improvisatie als middel  om mensen in beweging te krijgen, om processen bloot te leggen op individueel en teamniveau. Het is zo op het hier nu gericht, dat men direct ervaart wanneer iets werkt. Er is geen ruimte om muren op te trekken of je te verstoppen achter mooie mechanismen. Improviseren gaat over  oog hebben voor de gedeelde realiteit  die je met de ander creëert en eigenaarschap daarvan erkennen. 

Improvisatiemindset heeft ook te maken met handelen met voortschrijdend inzicht, stappen zetten en experimenteren. Een  groei-cultuur waar in sommige teams geen ruimte voor is, omdat fouten en falen krampachtig vermeden worden. Improvisatie helpt en traint de groeimindset, die de nadruk legt op ontwikkeling en vooruitgang, meer dan op resultaat. Uitkomst van een impro- en groeimindset in een team is meer veiligheid om te handelen op eigen initiatief, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teamleden en open communicatie over de voortgang. 

Alles gaat altijd gepaard met de optimale combinatie van humor en veiligheid.

Forumtheater

Forumtheater is een meer theatrale vorm, waarbij  in een interactieve voorstelling, op maat geschreven, uw groep/team uitgedaagd wordt, om te oefenen met gedrag en gespreksvoering in herkenbare moeilijke situaties. We maken gebruik van de bestaande kennis en inzichten. Zo maken we van individuele kennis en kunde – gedeelde kunde.

Voorstelling: 'Het liefst bewezen effectief' gaat over een innovatiemanager in de zorg, die draagvlak probeert te creëren bij zijn management en bij medewerkers in de organisatie, om een software programma te implementeren, die de cliënt in staat stelt zijn eigen zorgplan te beheren en bewerken. Hij stuit op nogal wat weerstand, wat zeer herkenbaar was voor de innovatiemanagers in het publiek en het lukt hem niet om het management en de medewerkers met de neus dezelfde kant op te krijgen. Hoe nu verder? Dat is aan het publiek. 

Voorstelling: 'Dat kan jij niet' is geschreven voor en met cliënten, begeleiders en ouders (naasten) van Philladelphia, een zorginstelling voor mensen met verstandelijke beperking. Thema: zeggenschap. Hoe kom jij voor jezelf op? In hoeverre laat jij je kind voor zichzelf opkomen? Waar liggen angsten zoals veiligheid of verantwoordelijkheid op de loer en hoe ga je daarmee om? In vier scènes met verschillende situaties, waar het hebben van zeggenschap een rol speelt, is er de gelegenheid om te oefenen, te onderzoeken en experimenteren met manieren om hiermee om te gaan. 


Ik ben aangesloten bij het ActieLeeerNetwerk, dat zich inzet om het personeelstekort in de zorg op te lossen, met actiegerichte trainingen en begeleidingstrajecten. 

Tot 1 februari 2020 kun je aanspraak maken op € 2500 om een facilitator van het ActieLeerNetwerk in te zetten, om jouw zorgorganisatie te ondersteunen in de uitdaging waar we in onze maatschappij mee kampen.

Pittens & Latour, training en theater

Ik werk graag samen met Charlotte Rutgers-Latour.

Energiek, afgestemd op elkaar en op jou, humor en op zoek naar raakvlakken, luchtig en treffend. Cindy Pittens en Charlotte Latour ondersteunen uw dag met training/ workshops of dagvoorzitterschap, presentatie of theatrale omlijsting van uw evenement. 

 

Om te leren heb je de bereidwilligheid nodig om je te laten raken en te laten veranderen. Als je je laat veranderen, heb je wat geleerd. Cindy en Charlotte trekken alles uit de kast om dat te bereiken. Theater is daarbij een graag ingezette vorm - soms interactief, soms receptief - soms als spiegel, soms enkel voor vermaeck ende luchtigheid!

Bel of mail vooral om af te stemmen of kijk op onze site: www.pittensenlatour.nl

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn