Improvisatie
Ik doe het me niet na...

Improvisatie mindset


Handelen. Zonder plan,  met richting en vaardig.
Resultaat  onduidelijk, met lef  en vertrouwen in het proces. 
Ervaar de impact van impuls. In beweging  zijn in plaats van stil staan. 
In het hier en nu. Afgestemd op zelf en de ander. 


Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van impro-skills. O.a. Harvard heeft er een studie op losgelaten en veel organisaties hebben de weg gevonden naar de toegevoegde waarde van een improvisatiemindset. Al mijn deelnemers van theatersportles geven aan er op persoonlijk vlak veel uit te halen. Ze zeggen makkelijker 'ja' in het leven, komen makkelijker in beweging en voelen zich spontaner en vrijer in sociale situaties. 


Hieronder staat wat achtergrond informatie die de improvisatiemindset voeden en funderen. 
Als je training van mij krijgt op improvisatiemindset, dan kun je onderstaande verwachten. Uiteraard, afgestemd op jouw vraag. 


Ondernemen(d) met een improvisatiemindset

Improviseren maakt je flexibel, wendbaar. Eigenschappen die je goed kunt gebruiken in deze maatschappij en snel veranderende markt. Het maakt je daadkrachtiger, je krijgt vertrouwen in voortschrijdend inzicht en je angst voor fouten vermindert aanzienlijk. Experimenteren wordt makkelijker en je oplossend vermogen verbetert. Vaardigheden die je goed kunt gebruiken in je werk, zeker als je agile werkt of veel samenwerkt met anderen.  Samen improviseren betekent ultiem samenwerken, samen creëren en afstemmen. Durven vertrouwen op je eigen input én die van de ander, zodat je kunt toewerken naar een werkelijk gedeeld eindproduct.


Persoonlijk leiderschap

Ook los van werk, geldt deze ontwikkelingscurve, als je je met improvisatie bezighoudt. Wat mij betreft is impro-mindsettraining goed voor persoonlijk leiderschap en zelfregie van ieder individu. Ik richt me op de zakelijke markt. Maar laat  het me weten, wanneer je individueel geïnteresseerd bent in deze materie. Bij voldoende animo, organiseer ik trainingen op open inschrijving. 


Improvisatie en Groeimindset

Ik ben (ervarings)deskundig op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, door de loop van mijn leven, mijn opleiding en werk als sociaal pedagogisch hulpverlener en opleiding tot innovatief trainer/coach. 

Wat heb je nodig om je te kunnen, willen en durven ontwikkelen? 


Als je iets nieuws leert, verandert er een spoortje, een verbinding in je brein. Het brein vindt dit niet aangenaam en houdt graag vast aan oude routines en patronen. Openstaan voor nieuwe ideeën of omstandigheden gaat dus eigenlijk tegen onze natuur in. 


Daarbij leven we in een maatschappij die geënt is op presteren en een statisch zelfbeeld. Men probeert angstvallig vast te houden aan deze vaste identiteit. De overtuiging hiervan groeit wanneer we presteren en voelt zich bedreigd wanneer we (neigen te) falen. Dat is jammer, want dat resulteert in krampachtig gedrag, om je ego te beschermen tegen mislukkingen en houdt ons weg van persoonlijke ontwikkeling. We vertrouwen alleen op resultaat. Maar persoonlijke ontwikkeling vindt plaats in het proces ergens naartoe en niet in het resultaat. 


Met inzicht in de mindsettheory van Carol Dweck in combinatie met een improvisatiemindset, tackel je faalangst en de kramp waarin we zitten. Ik leer je (team) hoe ontwikkeling in zijn werk gaat en welke omstandigheden ervoor zorgen dat je zo soepel mogelijk leert en ontwikkelt. We gaan ervaringsgericht werken met tools om inzicht te krijgen in eigen struikelblokken en krachten. Improvisatie oefeningen trainen deze vaardigheden op een veilige, humorvolle manier. We oefenen met het aanmaken van nieuwe verbindingen in ons brein, zodat we met onze nieuwe inzichten over groei, nieuwe keuzes gaan maken in het dagelijks (werk)leven. 


21st Century skills

Naast vakinhoudelijke vaardigheden komt er steeds meer aandacht voor vaardigheden die je nodig hebt om je te handhaven in de maatschappij van de toekomst. Gezien vakinhoud steeds sneller veroudert, is het belangrijk dat men opgeleid wordt om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen, om zich aan te kunnen passen aan de veranderende maatschappij en markt. 

Een gedeelte van deze skills zijn gebaseerd op mediawijsheid en digitale vaardigheden. 


Eigenlijk zijn alle overige vaardigheden direct te koppelen aan improvisatievaardigheden in in training voorbij komen. 


 • Creatief denken
  Een vaardigheid waartoe improvisatie oefeningen je continu uitdagen. Goed te weten dat creatief denken vaak overeen komt met de meest logische, voor de handliggende gedachten laten gebeuren en kijken waar je dat brengt. 
 • Probleem oplossen
  In principe is het samen improviseren telkens oefenen in oplossen.  In oefeningen anticipeer je op verwachtingen, maar door invloed van je medespelers, gaat het vaak anders dan je verwachtte. Samen los je elk moment van een scene deze problemen op. Daarnaast is  te spelen met bestaande problemen, een mooie manier om vanuit een ander perspectief problemen te benaderen. 
 • Communiceren
  Improviseren is communicatie onder de loep. Als je allemaal niet weet wat er gaat gebeuren en je gaat het samen ontdekken, zul je moeten communiceren om op dezelfde golflengte te blijven.
 • Samenwerken
  Improvisatie oefeningen brengen direct in het licht, wat voor rol jij aanneemt in samenwerking. Ben je een leider, ben je een volger? Voel je je  verantwoordelijk voor het resultaat of voor het proces?  Durf je hulp te vragen of los je alles alleen op?  
 • Sociale & culturele vaardigheden
  Zo gauw je tegelijkertijd handelt in een onbekende situatie, komt naar boven hoe verschillend we zijn en onze (sociale) verwachtingen. Als dit naar boven komt drijven, ontstaat er ruimte om hier op te reflecteren en het te communiceren met elkaar. Dit voedt de flexibiliteit in omgaan met mensen die anders denken of zijn dan jezelf. 
 • Zelfregulering
  Het eerste wat ik zie gebeuren in improvisatietraining, is een groepje mensen die hun spanning staan te reguleren. Iedereen heeft zijn eigen beren op de weg en overwinningen te boeken. Iedereen komt zichzelf op een bepaald moment tegen, tijdens improviseren. Hoe je daar op reageert, heeft alles met zelfregulering te maken. 
 • Kritisch denken
  Tijdens het improviseren ontdek je vooral hoe kritisch je denkt en hoe belemmerend dat kan zijn tijdens improviseren. Zeker als je in het moment, snelle keuzes moet maken. Desalniettemin is kritisch denken een relevante eigenschap uiteraard. Deze eigenschap trainen gebeurt vooral tijdens de debrief, waarin veel ruimte is voor reflectie en communicatie met elkaar. Waar ruimte is voor vragen en overdenkingen. Wat past er bij jou en wat niet en waarom eigenlijk? Hoe is iets van toepassing op je werk of je team?


Sociaal Emotioneel Leren (SEL)

Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij mensen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Bij basisschool kinderen wordt hier veel aandacht aan besteed, omdat deze vaardigheden in de kindjaren het makkelijkst aan te leren zijn. De executieve functies in je brein zijn 'verantwoordelijk' voor het kunnen toepassen van dit proces. 


Iedereen ontwikkelt zich anders en er is niet altijd even veel aandacht/kans geweest voor de ontwikkeling van deze vaardigheden. En deze vaardigheden ontwikkelen als volwassene, vraagt behoorlijk wat inspanning. Alleen al het inzicht in dit gegeven, kan zorgen voor begrip en grotere waardering voor anderen. 


Daarnaast zou je kunnen zeggen, dat deze vaardigheden steeds belangrijker worden, in het kader van de 21st century skills is verbetering, training en onderhoud van deze essentiële vaardigheden altijd zinvol. Hoe goed je er ook in bent. 
Het is waardevol een omgeving te creëren met voldoende veiligheid, waar dit bespreekbaar is. Inzicht verwerven in jezelf en in je team, wie waar minder goed of beter in is ontwikkeld, kan erg helpend zijn in de samenwerking bij te maken keuzes, bij inzicht in energielekken in je werk, elkaar passend ondersteunen in taken etc.


Waar gaat het eigenlijk over? 

 • Besef van jezelf
  Kennis van je eigen lichaam
  Gevoelens herkennen benoemen
  Zelfvertrouwen
 • Zelfmanagement
  Heftige emoties controleren
  Doelgericht gedrag
  Weten wanneer je hulp moet zoeken
 • Besef van de ander
  Empathie
  Je inleven in de ander
  Diversiteit waarderen
 • Relaties kunnen hanteren
  Vrienden maken
  Vrienden houden
  Conflicten voorkomen en oplossen
 • Keuzes maken
  Eerlijk onderhandelen
  Goed zijn voor jezelf én de ander
  Zelfreflectie

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn