Persoonlijk leiderschap en improvisatie mindset

 

Handelen. 

Zonder plan,  met richting en vaardig.
Resultaat  onbekend

Vertrouwen in het proces. 
Impact van impuls.

In beweging  zijn ipv stil staan. 
In het hier en nu. 

Afgestemd op zelf en de ander. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van impro-skills. O.a. Harvard heeft er een studie op losgelaten en veel organisaties hebben de weg gevonden naar de toegevoegde waarde van een improvisatiemindset. Het maakt mensen wendbaar, flexibel, moedig, impactvol en onderlinge samenwerking gaat zienderogen vooruit. 


Waarom? 

Om te kunnen improviseren, moet je afstemmen. Daarvoor is open staan voor de ander, en de ander toestaan jou te laten raken essentieel. Falen wordt een onderdeel van vooruitgang en experimenteren een vanzelfsprekend onderdeel van ontwikkeling. 


Persoonlijke ontwikkeling

Deelnemers van theatersportles geven aan er op persoonlijk vlak veel uit te halen. Ze zeggen makkelijker 'ja' in het leven, komen makkelijker in beweging en voelen zich spontaner en vrijer in sociale situaties.
De HBO-studenten die ik les geef 'vinden hun spark terug', ontwikkelen meer studievaardigheden en voelen meer moed bij voor een groep staan. Een student zei zelfs: 'Cindy heeft verstand van het leven'. 
Nou durf ik dat laatste niet te zeggen, maar de improvisatiemindset heeft me wel veel gebracht en het is een feestje om anderen datzelfde te brengen. 


In de trainingen persoonlijk leiderschap en dus improvisatiemindset,  kun je onderstaande thema's verwachten. Uiteraard afgestemd op jouw vraag. 


Ondernemen(d) met een improvisatiemindset

Improviseren maakt je flexibel, wendbaar. Je oefent daadkracht. Je krijgt vertrouwen in voortschrijdend inzicht en je angst voor fouten vermindert aanzienlijk. Experimenteren wordt makkelijker en je oplossend vermogen verbetert. 


Vaardigheden die je goed kunt gebruiken in je werk als ondernemer, en in het werken met anderen.  Samen improviseren betekent ultiem samenwerken, samen creëren en afstemmen. Durven vertrouwen op je eigen input én die van de ander, zodat je kunt toewerken naar een werkelijk gedeeld eindproduct.

Improvisatie en Groeimindset

De Mindsettheory van Carol Dweck gaat uit van een tweedeling in onze beleving van wie we zijn en hoe dat ons beeld en motivatie bepaalt in wat we kunnen en willen leren. 

Ik leer je inhoudelijk over de groeimindset en bied tools aan om zicht te krijgen over jouw eigen mindset en hoe je daarop kun reageren. Oefeningen uit de improvisatieleer laten je ervaren hoe je reageert op falen, experimenteren, de angst voor het onbekende en genieten van het (leer)proces. Door te improviseren leer je je hersenen signalen van veiligheid af te geven aan je zenuwstelsel, door faalmomenten op te zoeken met een glimlach en het onvoorspelbare in te duiken en te ontdekken dat je in staat bent om je eruit te redden. 21st Century skills

Naast vakinhoudelijke vaardigheden komt er steeds meer aandacht voor vaardigheden die je nodig hebt om je te handhaven in de maatschappij van de toekomst, zoals zelfregulering, probleem oplossen, communiceren, samenwerken. Gezien vakinhoud steeds sneller veroudert, is het belangrijk dat men opgeleid wordt om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen, om zich aan te kunnen passen aan de veranderende maatschappij en markt. 

Sociaal Emotioneel Leren (SEL)

Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij mensen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Het gaat over besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren en keuzes maken. 


Deze vaardigheden worden steeds belangrijker, omdat de maatschappij complexer wordt en grotere eisen aan eenieder stelt. Het is waardevol een omgeving te creëren met voldoende veiligheid, waar dit bespreekbaar is. Inzicht verwerven in jezelf en in je team, wie waar minder goed of beter in is ontwikkeld, kan erg helpend zijn in de samenwerking bij te maken keuzes, bij inzicht in energielekken in je werk, elkaar passend ondersteunen in taken.

 

(Samen) improviseren is een veilige en luchtige vorm van samenwerken en teambuilding. Door te improviseren wordt je gedwongen in het hier en nu te handelen. Je bedenkt, speelt en regisseert tegelijkertijd wat je aan het doen bent. Geen tijd om je in te dekken of na te denken. Alles wat je automatisch doet, waar je niet bij stilstaat, komt naar boven drijven. Dit is soms confronterend, maar vooral verhelderend en geeft richting aan de verdere samenwerking en behoefte aan ontwikkeling.  


 

 • Besef van jezelf
  Kennis van je eigen lichaam
  Gevoelens herkennen en benoemen
  Zelfvertrouwen

 • Besef van de ander
  Empathie
  Je inleven in de ander
  Diversiteit waarderen

 • Zelfmanagement
  Heftige emoties controleren
  Doelgericht gedrag
  Weten wanneer je hulp moet zoeken
 • Relaties kunnen hanteren
  Vrienden maken
  Vrienden houden
  Conflicten voorkomen en oplossen
 • Keuzes maken
  Eerlijk onderhandelen
  Goed zijn voor jezelf en de ander
  Zelfreflectie


 


Mindfulness

     Mindfulness betekent  volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord mindfulness vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.  Mindfulness draagt volgens veel onderzoeken bij aan stressvermindering, emotieregulatie, het vergroot je focus en empathie. 

     Improviseren betekent het spontaan en ter plekke bedenken of creëren van concepten. Het vraagt aandacht voor het hier en nu, om samen met anderen te kunnen improviseren. Je moet opmerkzaam zijn in de communicatie met de ander, zowel de verbale als nonverbale communicatie. Evenals opmerkzaamheid naar je eigen gevoelens en gedachten, om af te kunnen stemmen. 

     Theaterimprovisatie oefeningen simuleren door het onvoorspelbare karakter,  'onveilige' omstandigheden. Het brein en je reflexen reageren hier automatisch op; net als in vele uitdagende situaties in het dagelijks leven. 

De vaardigheid om mindful te handelen, of wel bewust en met aandacht, kun je trainen in deze oefeningen.


Theaterimprovisatie voegt een spelelement toe aan deze gesimuleerde onveiligheid. Spel in de vorm van speelsheid, wat de lach en spontaniteit triggert. Dat stelt het zenuwstelsel gerust.

   

     Daarnaast spel in de vorm van het overeenkomen van een tijdelijke werkelijkheid. Na de oefening, kunnen we weer terug naar 'normaal'.  Dat geeft de oefeningen een veilig kader om binnen te experimenteren. 


    Al deze elementen creëren emotionele veiligheid terwijl de onvoorspelbare omstandigheden van improviseren juist uitdagend zijn.  Om iemand vaardigheden en mindset te trainen, zijn we altijd op zoek naar de perfecte balans van uitdaging en veiligheid, ook wel de 'speed of play' genoemd.  Binnen theaterimprovisatie zijn alle knopjes  naar believen in te stellen en dus op maat aan te bieden.

   

Dat maakt improvisatietheater de perfecte trainingstool voor een mindful bestaan. Andersom is natuurlijk mindfulnessmeditatie de perfecte training voor een improvisatiemindset. 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn